spółka europejska

BASF - nowa spółka europejska ?

| | |

27 lutego zarząd i rada nadzorcza największego firmy chemicznej na świecie, spółki BASF AG, ogłosiły zamiar przekształcenia go w spółkę europejską. Propozycja władz firmy zostanie teraz przedstawiona akcjonariuszom na walnym zgromadzeniu, które odbędzie się 26 kwietnia.

Allianz to już spółka europejska

| | |

Allianz - jednen z największych ubezpieczycieli na świecie - jako pierwszy z dużych, europejskich koncernów - przekształcił się w spółkę europejską (SE). Trwające ponad rok wysiłki w sprawie zmiany formy prawnej zwieńczyło 13 października wpisanie nowego przedsiębiorstwa, które powstało w wyniku fuzji niemieckiego koncernu i włoskiego holdingu RAS, do rejestru handlowego w Monachium.

Nowa Spółka Europejska Fresenius

| | |

Fresenius Producent aparatury medycznej postanowił przekształcić w spółkę europejską (SE). Taką propozycję zarząd i rada spółki akcyjnej zamierza przedstawić do zatwierdzenia akcjonariuszom na ich nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, które odbędzie się 4 grudnia.

Spółka określa swój plan jako "konsekwentny krok w rozwoju przedsiębiorstwa", które w poprzednich latach energicznie rozwinęło swoją działalność na skalę międzynarodową. W wyniku przekształceń w radzie nadzorczej zasiądą, przedstawiciele pracowników z różnych krajów Europy.

Spółka europejska

| | |

Spółka europejska (SE z łacińskiego societas europea) to paneuropejska form prowadzenia działalności gospodarczej. Podlega rejestracji w rejestrze handlowym tego państwa, w którym znajduje się jej statutowa siedziba (w Polsce w Krajowym Rejestrze Sądowym, KRS).

Spółka europejska powinna być zarejestrowana w tym państwie, w którym znajduje się jej statutowa siedziba. Rejestruje się ją w rejestrze państwa członkowskiego (w myśl prawa polskiego będzie to rejestr przedsiębiorców) zaś fakt ten ogłasza się, w celach informacyjnych, w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, po opublikowaniu ogłoszenia w publikatorze krajowym (dla spółek z siedzibą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej będzie to Monitor Sądowy i Gospodarczy).

Allianz: Spółką europejską

| | |

Firma ubezpieczeniowa Allianz zawarła z przedstawicielami pracowników porozumienie w sprawie kształtu reprezentacji pracowniczej w przyszłej spółce europejskiej. Koncern chce utworzyć w wyniku fuzji z włoską spółką-córką Riunione Adriatica di Sicurta (RAS) tzw. Spółkę europejską.

Porozumienie przewiduje dla przyszłej spółki utworzenie rady zakładowej, w której zasiadać będzie 37 przedstawicieli pracowników z 24 krajów, w tym 10 z Niemiec i po trzech z Włoch, Francji i Wielkiej Brytanii. Liczby te mają odpowiadać zasadniczo stosunkowi liczby pracowników zatrudnionych w grupie Allianz w poszczególnych krajach.

Subskrybuj zawartość